Polityka Prywatności Cookies

W związku z wejściem dnia 25.05.2018 nowej ustawy o Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Warsaw Apartments Sadyba Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Augustówka 9, KRS 0000034062, NIP 5213129654, Regon 016638612. 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Piotr Rutkowski, adres e-mail: piotr.rutkowski@jedzdobrze.pl
 3. Polityka plików cookies obowiązuje na stronie internetowej jedzdobrze.pl oraz na stronach na niej wymienionych, będących jej suplementami, które łącznie ze stroną jedzdobrze.pl są dalej nazywane stronami.
 4. Strony podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystują pliki cookies. Mogą być one zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mu rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.
 5. Strony wykorzystują pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich.
 6. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.
 7. Korzystamy z narzędzia Google Analytics opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując odpowiednią wtyczkę.
 8. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 9. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez opisane podmioty, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w ich Polityce prywatności.
 10. Na stronach są osadzane wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.
 11. Korzystanie ze stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji .