drdietman piramida dobrego zywienia - Piramida Dobrego Odżywiania w Programie DrDietman - czym jest i do czego służy?

Piramida Dobrego Odżywiania w Programie DrDietman – czym jest i do czego służy?

Piramida Dobrego Odżywiania przedstawia porównanie spożycia produktów należących do określonych grup, których nazwy są podane na diagramie, ze spożyciem zgodnym z potrzebami organizmu. Zielone zabarwienie danego pola wskazuje na spożycie zgodne z potrzebami. Zabarwienie czerwone, występujące wewnątrz trójkąta piramidy, wskazuje na spożycie niedostateczne, natomiast obszar czerwony leżący poza piramidą na spożycie nadmierne. Diagram Piramida Dobrego Odżywiania stanowi jednak tylko dodatkowe uzupełnienie diagramu „paskowego”, pozwalającego na ocenę poprawności zbilansowania odżywiania. W Programie znajduje się on pod piramidą.

piramida 2 2 - Piramida Dobrego Odżywiania w Programie DrDietman - czym jest i do czego służy?
Ryc. Piramida Dobrego Odżywiania w Programie DrDietman