analysis 4937349 scaled - Kalograf w Programie DrDietman  -  czym jest i do czego służy?

Kalograf w Programie DrDietman – czym jest i do czego służy?

Kalograf jest autorskim wykresem zaproponowanym przez Zbigniewa Młynarskiego (autora książki „Jedz dobrze i nie tyj„), przedstawiającym graficznie przybliżony przebieg dostaw energii z pożywienia do organizmu. Widoczne na nim pola oznaczone kolorem zielonym, nazywane polami dostaw energii, ograniczone krzywą prędkości wchłaniania białka, węglowodanów i tłuszczów oraz osią czasu, prezentują dostawy energii.

Przykładowy Kalograf sporządzony przez Program pokazuje, że dostawy energii zaczynają się w chwili rozpoczęcia jedzenia. Kończą się one z chwilą wchłonięcia zawartych w tym posiłku węglowodanów, tłuszczów oraz białka. Wielkość zielonego pola odpowiada ilości dostarczonej energii. 

Odległość na osi czasu pomiędzy końcem danego pola i polem dostaw energii z następnego posiłku wskazuje czas, w którym organizm nie był zasilany energią z pożywienia.

Zaprezentowany poniżej Kalograf potwierdza, że analizowany przykładowy jadłospis wpisany do Programu zapewnia regularne zasilanie organizmu energią. 

Kalograf 1 - Kalograf w Programie DrDietman  -  czym jest i do czego służy?
Ryc. 1 Przykładowy Kalograf

Kalograf zamieszczony poniżej dotyczy jadłospisu, który nie zapewnia regularnych dostaw energii do organizmu. Pole dostaw energii z pierwszego posiłku jest stosunkowo wysokie. Jest to spowodowane nadmierną zawartością w posiłku węglowodanów szybkowchłanialnych. Może wtedy dochodzić do nadzwyczajnego zwiększenia wytwarzania insuliny i hamowania spalania tłuszczów. Pokazywana przez Kalograf przerwa w dostawach energii, występująca do czasu rozpoczęcia spożywania następnego posiłku, wynika ze zbyt dużego odstępu czasu pomiędzy tymi posiłkami. Wskazuje ona na przegłodzenie, które może wywołać zmniejszenie zużycia energii przez organizm, co może sprzyjać tyciu. Na prezentowanym Kalografie widać też, że z powodu zbyt małej wielkości drugiego posiłku wystąpiło przegłodzenie, trwające do czasu rozpoczęcia trzeciego posiłku. Kalograf pokazuje także, że czwarty posiłek był zbyt obfity. W takim przypadku może następować odkładanie nadmiaru dostarczonej energii w tkance tłuszczowej, i wchłanianie pożywienia, trwające już po zaśnięciu, co może źle wpływać na prawidłowość snu. 

kalograf 2 - Kalograf w Programie DrDietman  -  czym jest i do czego służy?
Ryc. 2 Przykładowy Kalograf

Podsumowanie

Kalograf jest oparty na podstawowej wiedzy o żywieniu człowieka, niemniej jednak dotychczas nie przeprowadzono badań naukowych weryfikujących dokładność jego wskazań. Stąd, nawet jeśli wskazania Kalografu należy uważać za przybliżone, jego poglądowy charakter pozwala na wyciąganie wniosków, dotyczących konieczności wprowadzenia zmian w odżywianiu i wskazuje na ich pożądany kierunek.