dietman diagram paskowy - Diagram paskowy w Programie DrDietman – czym jest i do czego służy?

Diagram paskowy w Programie DrDietman – czym jest i do czego służy?

Diagram „paskowy” jest podstawowym narzędziem analitycznym Programu DrDietman. Służy on do sprawdzania poprawności zbilansowania odżywiania. Składa się z 38 wykresów „paskowych”, prezentujących spożycie energii oraz porównanie spożycia 37 składników odżywczych z potrzebami organizmu. Potrzeby organizmu zostały ustalone zgodnie z normami przyjętymi przez Parlament Europejski i Radę Europy Rozporządzeniem z dnia 25 października 2011 roku. Zostały podane dla osób dorosłych poprzez wskazanie dziennej referencyjnej wartości spożycia witamin i składników mineralnych oraz referencyjnych wartości spożycia dla wartości energetycznej i wybranych składników odżywczych innych niż witaminy i składniki mineralne.

Ryc. Wykres paskowy w Programie DrDietmanDiagram paskowy - Diagram paskowy w Programie DrDietman – czym jest i do czego służy?

Spożycie energii lub określonego składnika odżywczego jest prezentowane na diagramie w postaci zabarwienia wykresu poziomego (paska). Po prawej stronie każdego wykresu znajdują się znaczniki pionowe, wskazujące spożycie zalecane, natomiast na niektórych wykresach znajdują się dodatkowo, położone jeszcze bardziej na prawo, znaczniki wskazujące spożycie dopuszczalne. Zabarwienie zielone na wykresie oznacza spożycie prawidłowe, zgodne z potrzebami organizmu, natomiast zabarwienie czerwone wskazuje na szkodliwy niedobór lub nadmiar spożycia danego składnika pokarmowego.